cs

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR)

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení uživatelé webových stránek a našich služeb jakožto „subjekt údajů“, dovolujeme si Vás informovat, že společnost Spa hotel Diana s.r.o., Klostermannova 122/1a, 351 01 Františkovy Lázně, IČ: 09043497 je „správcem“ těchto webových stránek a služeb poskytovaných hotelem. Určujeme, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Vaší návštěvou webových stránek www.diana-ld.com  a využití našich služeb potvrzujete svůj souhlas s ochranou osobních údajů a s všeobecnými podmínkami. Souhlas je udělen svobodně.

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zaznamenáváme při každém kontaktu nebo jednání s hosty a můžeme tak činit ve všech oblastech chodu společnosti.

Data jsou vyžadovány za účelem:

- rezervačního procesu týkajícího se pobytu nebo zprostředkování odlovu zvěře

- uzavírání a plnění smluv týkajících se nabízených a poskytovaných služeb, žádost o recenzi

- plnění právních povinností

- poskytnutí věrnostních programů

- marketingovým a statistickým účelem

- za účelem zlepšení služeb

- oprávněného zájmu – existence a využívání kamerového systému v rámci zajištění ochrany majetku  a osob

- není žádné jiné použití shromažďování informací, data nejsou předávány mimo EU.

 

JAKÁ OSOBNÍ DATA ZPRACOVÁVÁME

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění výše uvedených účelů. Tyto osobní údaje zahrnují: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo pasu nebo občanského průkazu, kartička pojištěnce, číslo loveckého lístku, údaje týkající se rezervaci pobytu či zprostředkování odlovu zvěře.

Dále zpracováváme tzv. citlivá data. Tento údaj označuje informace spojené s vaším zdravotním stavem, který se týká pobytového balíčku zahrnující léčebné procedury. Údaje o zdraví, které nám poskytnete, budeme užívat k tomu, abychom určili složení léčebných procedur odpovídající vašemu zdravotnímu stavu a splnili vaše konkrétní potřeby nebo umožnili přístup tělesně postiženým.

BEZPEČNOST A ZPRACOVÁNÍ DAT

Data zpracováváme automatizovaným způsobem a jsou uložena na serveru správce, který svými parametry a úrovní zabezpečení odpovídá aktuálním standardům.

Dále jsou data zpracovávána manuálním způsobem.

Jakékoliv osoby, které přijdou do kontaktu s osobními údaji, jsou vázány povinností mlčenlivosti o poskytnutých osobních údajích.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

UCHOVÁVÁNÍ, ZMĚNA A SMAZÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou jsou nutné pro naplnění účelu, za kterým byly zaznamenány, obvykle po dobu trvání smluvního vztahu a poté po dobu, kterou vyžaduje nebo povoluje příslušný zákon.

Máte právo nahlédnutí, opravu, omezené zpracování:

 • požádat o potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme
 • získat informaci o tom, jak vaše data zpracováváme
 • požádat o jejich aktualizaci, opravu nebo omezené zpracování

 

Máte právo požádat, aby správce přestal vaše osobní údaje zpracovávat:

 • Pro marketingové účely
 • Pro statistické účely

 

Tyto žádosti lze podávat písemnou formou na e-mailovou adresu recepce@diana-ld.com nebo na adresu správce SPA HOTEL DIANA, Klostermannova 122/1a, 351 01 Františkovy Lázně. Po odvolání souhlasu může správce zpracovat osobní údaje, má-li k tomu jiný právní důvod.

 

TŘETÍ STRANY

Správce údajů může poskytnout osobní údaje třetím stranám v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo pokud je to nezbytné pro plnění závazků z uzavřených smluv, objednávek, rezervací a za marketingovým účelem apod. (partnerské cestovní kanceláře a další poskytovatelé služeb, které organizují či nabízejí služby v oblasti cestovního ruchu). Třetí strany nemusí používat stejné podmínky ochrany osobních dat jako správce těchto stánek a poskytovatel služeb, proto nejsme zodpovědní za podmínky ochrany osobních údajů těchto třetích stran.

Informace o vás můžeme získávat také od třetích stran, včetně informací od našich partnerů v oblasti cestovního ruchu, z veřejně přístupných rejstříků (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, telefonní seznam) z dalších veřejných zdrojů (sociální sítě, internet), které jste kde o sobě zveřejnili.

 

ZMĚNY PODMÍNEK ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Hotel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit Všeobecné podmínky zpracování osobních údajů a zveřejňovat změny bez konkrétního oznámení uživatelů. Používáním webu a využití našich služeb představuje s aktualizovanými podmínkami uveřejněných správcem webu a poskytovaných služeb.

 

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte k těmto podmínkám zpracování osobních dat jakékoli dotazy, pochybnosti o tom, jak správce zpracovává vaše osobní údaje, nebo chcete podat stížnost, obracejte se prosím na e-mailovou adresu recepce@diana-ld.com nebo adresu SPA HOTEL DIANA, Klostermannova 122/1a, 351 01 Františkovy Lázně. Odpovídáme do 30 dnů.

Novinky

 • Vysokoindukční magnetoterapie
  Vysokoindukční magnetoterapie

 • TR terapie
  TR terapie

 • Zažijte pohodlí nově zrekonstruovaných pokojů
  Zažijte pohodlí nově zrekonstruovaných pokojů